DCDs bestyrelses kontaktnumre:

 

Formand: Rene Holst Laustsen 40895576  hlracing@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem: Tommy Lågsus Jensen 52247074 ebay1977@godmail.dk 

Bestyrelsesmedlem: Kim Kristoffersen 53622530 340 minor@gmail.com

Bestyrelsesmedlem : Emil Nippin Koitzsch  40264980  emilkoitz@gmail.com

Kasserer: Trine Sørensen 20652767 trine@optimize.dk

Kører repræsentant mc: 

Kører repræsentant bil :Svend Due 20667005 svend.due@aak.com